Ανώτατη Εκπαίδευση - ebook 2

To διαπανεπιστημιακό δίκτυο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης» (HepNet) που συγκροτήθηκε το 2011 από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σαΐτα προχώρησαν στη δημιουργία μιας νέας εκδοτικής πρωτοβουλίας υπό τη μορφή σειράς με τίτλο «Ανώτατη Εκπαίδευση: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες». Σε αυτήν θα δημοσιεύονται ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές, μελέτες και επιστημονικά κείμενα των οποίων το θέμα εντάσσεται στο αντικείμενο της σειράς, πάντα κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από την επιστημονική επιτροπή.

Σειρά: Ανώτατη Εκπαίδευση: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες

Επιστημονικός υπεύθυνος σειράς: Γιώργος Σταμέλος, gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

Συνεργάτης
Εξώφυλλο, σελιδοποίηση: Ηρακλής Λαμπαδαρίου

ΤίτλοςΟι πολιτικές του ΟΗΕ σχετικά με την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα (1995-2009): Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου της «Γνωστικής Πυραμίδας» στα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα δασκάλων και νηπιαγωγών
Συγγραφέας: Χαρίκλεια Πίτσου
ISBN: 978-618-5147-58-7

Σύντομη περίληψη
Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά την ύπαρξη και τον τρόπο εφαρμογής της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ως ανεξάρτητου διδακτικού αντικειμένου, στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημιακών Ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δασκάλων και Νηπιαγωγών.
Τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή και περαίωση της Δεκαετίας για την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (1995-2004) και της πρώτης φάσης του Παγκόσμιου Προγράμματος της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2005-2009), σε συνδυασμό με τις διαρκείς παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, κρίνουν επιτακτική την υιοθέτηση της προαναφερόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πολύ, δε, περισσότερο στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών, που εκπαιδεύουν μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα κληθούν να συμβάλουν στη διαπαιδαγώγηση αυριανών πολιτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη έρευνα αφενός εξετάζει την ύπαρξη της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών και, αφετέρου, την εφαρμογή αυτού τους είδους εκπαίδευσης στα εν λόγω τμήματα, με βάση το μοντέλο της «γνωστικής πυραμίδας» στα επίπεδα γνώσεων, συνειδητοποίησης-ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης-μετασχηματισμού.
Αν και τα ευρήματα της έρευνας δεν παρουσιάζουν μια εικόνα που να συμβαδίζει απόλυτα με την πρακτική υλοποίηση της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα, σύμφωνα με το μοντέλο της «γνωστικής πυραμίδας», εντούτοις εντοπίζεται η ύπαρξη θετικών ευρημάτων τόσο από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού όσο και από τους/τις φοιτητές/τριες, για την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα της εφαρμογής της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και τη θετική διάθεσή τους να συμβάλουν στην εδραίωσή της.

Το συγκεκριμένο βιβλίο πετάει ελεύθερα στο Διαδίκτυο από τον Αύγουστο του 2015.


Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf (μέγεθος αρχείου: 6,05 MB)


Το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως και όλα τα βιβλία των Εκδόσεών μας, ταξιδεύει ελεύθερα στο Διαδίκτυο με άδεια Creative Commons 

  
(Αναφορά Δημιουργού – Μη εμπορική χρήση – Όχι παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα)

Δημοσίευση σχολίου