Η Σαΐτα στο Ελληνικό Σχολείο του Manchester!

Τα βιβλία μας πετούν παντού ελεύθερα και δωρεάν φθάνοντας ακόμη και σε σχολικές τάξεις του εξωτερικού! Μία από αυτές βρίσκεται στο Ελληνικό Σχολείο του Manchester, συγκεκριμένα η τάξη των τελειόφοιτων, του General Certificate of Secondary Education (GCSE), έχει στολίσει τους τοίχους της με τα εξώφυλλα των βιβλίων της Σαΐτας.

Σύμμεικτα Πολιτικού Στοχασμού

Τίτλος: Σύμμεικτα Πολιτικού Στοχασμού
Υπότιτλος: Πρακτικά Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας
Συλλογικό έργο
ISBN: 978-618-5147-90-7