Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία - Πρακτικά Συνεδρίου - Τόμος Α

ΤίτλοςΤαυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία
Υπότιτλος: Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
Τόμος Α
Συλλογικό έργο
ISBN: 978-618-5147-54-9