Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία - Πρακτικά Συνεδρίου - Τόμος Β

ΤίτλοςΤαυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία
Υπότιτλος: Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
Τόμος Β
Συλλογικό έργο
ISBN: 978-960-629-002-2