Ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης γράφει για τη συνεργασία του με τη Σαΐτα

Γι τ ρευνητικ κα συγγραφικ ργο «Εκν κα Λόγος το Θεο», καρπς τν τελευταίων τριν τν, κφράζονται θερμς εχαριστίες τόσο πρς τς κδόσεις «Σαΐτα» κα προσωπικ πρς τν κ. σο κα πρς τ Σύλλογο ρχαίας λληνικς φιλοσοφίας «σν θην». πειτα π γόνιμες συζητήσεις κα μ τν παρούσα κδοση γκαινιάζεται παραγωγή τν κόλουθων Σειρν: α) Philosophia Ancilla/ Academica, γι πιστημονικ συγγράμματα μεμονωμένων συγγραφέων, β) Philosophia Ancilla/ Concilium, γι τ Πρακτικ τν πιστημονικν Συνεδρίων το Συλλόγου «σν θην» και γ) Philosophia Ancilla/ Varia, γι ποικίλλης λης κα χωρς ακαδημαϊκά προαπαιτούμενα βιβλία, με ποκλειστικό τους στόσο θεματικ ξονα τν λληνικ φιλοσοφία, στ διάδοση τς ποίας ποσκοπε κα Σύλλογος «σν θην». γράφων ναλογίζεται τν κορύφωση μις πολιτικοοικονομικς κρίσης μ σοβαρ ντίκτυπο στν παραγωγ πνευματικο ργου, που, μως, νυποχώρητες διωτικς πρωτοβουλίες σν τς προηγούμενες κα μ νυποχώρητους νθρώπους πιχειρον ν ναπληρώσουν κενά, ν δημιουργήσουν δομς κα ν δώσουν διέξοδο κε που Δημόσιοι Φορες (μ ξαίρεση τ προσωπικ το λληνικο Δημοσίου Σχολείου κα Πανεπιστημίου), χει πρ πολλο, κόμη κα π τς ποχς τν παχιν γελάδων, χρεοκοπήσει.


Κωνσταντίνος ω. Γεωργιάδης (Καβάλα, 1976) σπούδασε Θεολογία (πότροφος το ΙΚΥ) κα Νομικ στ ντίστοιχα Τμήματα Ποιμαντικς κα Νομικς το ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο μεταπτυχιακές του Σπουδές, Α κα Β Κύκλου, στ Θεολογικ Σχολ το δίου Πανεπιστημίου, εδικ δ στν Τομέα Δογματικς κα Συμβολικς Θεολογίας μ Σύμβουλο τν Καθηγήτρια Δ. Λιάλιου, λοκληρώθηκαν μ ριστη πίδοση. Εδικ Διδακτορική του Διατριβ λαβε τ βαθμ ριστα μ Διάκριση καθς κα τ Βραβεο ριστείας τς πιτροπς ρευνν το ΑΠΘ, τ ποο λαβε κα Μεταδιδακτορική του. Ο τίτλοι τν δημοσιευμένων Διατριβν του, γι μν τ Μεταπτυχιακή εναι « περ Θεο διδασκαλία κατ τος Λόγους το γίου Γρηγορίου το Θεολόγου», γι δ τ Διδακτορική «Πηγές και Θεολογία τς Ζ Οκουμενικς Συνόδου», ν γι τ Μεταδιδακτορικ «Τ φιλοσοφικ κα θεολογικ πόβαθρο τς ρθόδοξης εκονολογίας». νδεικτικά, δίνονται τρείς τίτλοι Εσηγήσεών του σ πιστημονικ Συνέδρια: 1) « λειτουργία το συνοδικο θεσμο στς συχαστικς συνόδους το ΙΔ αώνα» (ΚΕΕΠ, ΑΠΘ), 2) «Eusebius of Caesarea, the Father of Byzantine Iconoclasm» (Oxford), 3) «Apocrypha: The Ideological Matrix of Byzantine Iconoclasm» (AUTH). Σήμερα ργάζεται ς κπαιδευτικς (Θεολόγος, Νομικς κα Μουσικς) στ Μουσικ Σχολεο Δράμας, ν στ παρελθν κα γι δύο καδ. τη πεσθάσθη στ Θεολογικ Σχολ ΑΠΘ, ναλαμβάνοντας κατ νάθεση τ διδασκαλία τν μαθημάτων «ρμηνεία Δογματικν κα Συμβολικν Κειμένων» Ι κα ΙΙ. Εναι γγαμος μ τ Συνάδελφο Κωνσταντίνα Κατσαρο κα χει να γιό, τ Γιάννη.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του.Δημοσίευση σχολίου