Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Δημοσίευμα για το βιβλίο "Είμαι παιδί, έχω κι εγώ δικαιώματα", Καθημερινή εφημερίδα "ΜΑΓΝΗΣΙΑ", Έτος 8ο, Αρ. φύλλου 1847, Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, σελίδα 5.


Κατεβάστε το φύλλο όπως τυπώθηκε στην εφημερίδα.

Δημοσίευση σχολίου