Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Δημοσίευμα για το βιβλίο "Το Τέρας", Καθημερινή εφημερίδα "ΜΑΓΝΗΣΙΑ", Έτος 8ο, Αρ. φύλλου 1850, Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014, σελίδα 5.


Κατεβάστε το φύλλο όπως τυπώθηκε στην εφημερίδα.

Δημοσίευση σχολίου