Καινούριος χρόνος, καινούριοι προορισμοί για τη Σαΐτα

Δημοσίευση στην Καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας "ΠΡΩΙΝΗ", Αρ. φύλλου 18.157, Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014, σελίδα 8.

Κατεβάστε εδώ το φύλλο όπως τυπώθηκε στην εφημερίδα.

Δημοσίευση σχολίου