Σύμμεικτα Πολιτικού Στοχασμού

Τίτλος: Σύμμεικτα Πολιτικού Στοχασμού
Υπότιτλος: Πρακτικά Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας
Συλλογικό έργο
ISBN: 978-618-5147-90-7

Συντελεστές
Επιστημονική και φιλολογική επιμέλεια: 

Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Σύντομη περίληψη
Τα Σύμμεικτα πολιτικού στοχασμού - Πρακτικά του Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας (ΠΣΠΦ) του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σν θην», που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα τον Απρίλιο του 2014, συγκεντρώνουν ένδεκα συμβολές που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς του επιστημονικώς σκέπτεσθαι. Συνδέονται μεταξύ τους με το πολυσύνθετο νήμα του πολιτικώς φιλοσοφείν, που αφορά τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων εντός των κοινωνικών συνόλων. Μείζον μέρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας είναι πολιτική φιλοσοφία, που περιλαμβάνει και την ηθική φιλοσοφία: ποια είναι τα όρια της αρμόζουσας συμπεριφοράς των ατόμων εντός των κοινωνικών συνόλων και πως μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η παρούσα κατάσταση, τοπική και παγκόσμια. Η λογική και συμφιλίωση με την πραγματικότητα, η ηρωική ανθρώπινη προϊστορία, υπαγορεύουν υπεύθυνο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και οργάνωση του μέλλοντος. Στη δόμηση κατάλληλης κοσμοθέασης και ιδεολογίας, φιλικής προς τη λογική και τη θετική πρωτοβουλία, εκτιμούμε ότι συμβάλει το βιβλίο αυτό, καρπός του Α’ ΠΣΠΦ.

Το συγκεκριμένο βιβλίο πετάει ελεύθερα στο Διαδίκτυο από τον Δεκέμβριο του 2016.


Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf (μέγεθος αρχείου: 2.66 ΜB)Το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως και όλα τα βιβλία των Εκδόσεών μας, ταξιδεύει ελεύθερα στο Διαδίκτυο με άδεια Creative Commons 

  
(Αναφορά Δημιουργού – Μη εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα)

Δημοσίευση σχολίου