Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα

ΤίτλοςΓλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα
Επιμέλεια: Αναστασία Γ. Στάμου, Περικλής Πολίτης, Αργύρης Αρχάκης
ISBN: 978-618-5147-81-5

Συνεργάτες
Σελιδοποίηση: Δέσποινα Χατζάκου
Σχεδιασμός εξωφύλλου: Ηρακλής Λαμπαδαρίου 

Σύντομη περίληψη
Ο παρών Τόμος αποτυπώνει τις εργασίες της διημερίδας «Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 στη Φλώρινα, στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Θαλής (2011-2015) με τίτλο: «Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναστασία Στάμου, Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»).


Δεν είναι στις προθέσεις μας να καταγραφεί στον παρόντα Τόμο το σύνολο των ερευνητικών αποτελεσμάτων ενός πολυετούς προγράμματος αλλά να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές προτάσεις του προγράμματος, με στόχο την πιθανή δοκιμή και αξιοποίησή τους στο γλωσσικό μάθημα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα Θαλής εξετάσαμε τη δυνατότητα εισαγωγής κειμένων μαζικής κουλτούρας (π.χ. από τηλεοπτικά προγράμματα, διαφημίσεις, ταινίες, διαδίκτυο, εφημερίδες κ.λπ.) στο γλωσσικό μάθημα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο). Ως εκ τούτου, επιχειρήσαμε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, με σκοπό την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών σε φαινόμενα γλωσσικής ποικιλότητας, δηλαδή την ευαισθητοποίηση και προώθηση της κριτικής τους σκέψης όσον αφορά τις κοινωνικές συνθήκες της γλωσσικής χρήσης.

Το συγκεκριμένο βιβλίο πετάει ελεύθερα στο Διαδίκτυο από τον Μάιο του 2016.


Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf (μέγεθος αρχείου: 10,2 MΒ)
Το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως και όλα τα βιβλία των Εκδόσεών μας, ταξιδεύει ελεύθερα στο Διαδίκτυο με άδεια Creative Commons 

  
(Αναφορά Δημιουργού – Μη εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα)

Δημοσίευση σχολίου