Προστατεύουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά

ΤίτλοςΠροστατεύουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά
ΣυγγραφέαςΤασούλα Γεωργιάδου
Σειρά: Philosophia Ancilla/ Academica III
ISBN: 978-618-5147-75-4

Σύντομη περίληψη
Το Περιβάλλον με την ολιστική του μορφή, ως ενιαίος χώρος μέσα στον οποίο εξελίσσεται η φυσική, η κοινωνική και οικονομική ζωή  και ο οποίος σχετίζεται με την ανάπτυξη  της ατομικής προσωπικότητας και του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος δημιουργεί τα πολιτιστικά αγαθά στο χρόνο, προστατεύεται από το Σύνταγμα και τους επί μέρους νόμους των αναπτυγμένων κρατών.
Σε παγκόσμιο επίπεδο η διεθνής εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτισμική οργάνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών UNESCO, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία  της προστασίας του περιβάλλοντος οργανώνοντας το 1968  το πρώτο διεθνές συνέδριο για την προστασία του  και υιοθετώντας το 1972 τη συμφωνία για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, παρέχει  τεχνική βοήθεια για τη διατήρηση και ανάδειξη των τόπων και μνημείων με φυσική ομορφιά και ιστορική/καλλιτεχνική αξία. Σήμερα υπάρχει η επίγνωση στη Διεθνή Κοινότητα ότι η Διατήρηση του Περιβάλλοντος, με άξονα την αειφορία, θα επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.
Στη διαχείριση του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος έχουν λόγο, αλλά και υποχρέωση, να συμβάλλουν όλοι οι πολίτες  και οι έφηβοι ως εν δυνάμει πολίτες. Στην περίπτωση αυτή δεν αρκεί να τηρούν το νόμο και να υπερασπίζονται το δίκαιο απέναντι στην παράνομη ανασκαφή, την καταστροφή, την αλλοίωση, την πρόκληση κάθε είδους βλάβη στα μνημεία, την κλοπή ή την εξαγωγή αρχαιοτήτων, κειμηλίων και άλλων πολιτισμικών αγαθών. Μπορούν να υποδείξουν σημεία για εντοπισμό στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, να συνεισφέρουν στην καταγραφή και στην προβολή τους, να συμβάλλουν στην ανάδειξη και την ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική ζωή.
Το παρόν πραγματεύεται:
α. γενικά στοιχεία περί πολιτιστικής κληρονομιάς και  φορέων προστασίας της,
β. μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών,
γ. κινδύνους που διατρέχουν τα μνημεία από φθορές και βλάβες, και ειδικότερα ενασχόληση με τη φθορά, τα αίτια, τα  είδη και τους μηχανισμούς της,
δ. σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους διάγνωσής της φθοράς,
ε. στοιχεία για την πορεία επεμβάσεων, βασισμένη σε ολοκληρωμένο σχέδιο πολυεπιστημονικής ομάδας ειδικών της συντήρησης, και
στ. ορθολογική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με βάσει τις διεθνείς αρχές και διακηρύξεις.
Το κείμενο, για την αρτιότερη διδακτική προσέγγιση, συνοδεύεται από πλούσιο εικονικό υλικό που περιλαμβάνει: εννοιολογικούς χάρτες, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα και φωτογραφίες.  

Τα συγκεκριμένα βιβλία πετάνε ελεύθερα στο Διαδίκτυο από τον Ιανουάριο του 2016.

 Προστατεύουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά Ι


Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf (μέγεθος αρχείου: 6,6 MΒ)Προστατεύουμε την Πολιτιστικής μας Κληρονομιά ΙΙ,
Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης Μαθητικών και Κοινωνικών ΟμάδωνΚατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf (μέγεθος αρχείου: 2,80 ΜΒ)Το συγκεκριμένο βιβλίο, όπως και όλα τα βιβλία των Εκδόσεών μας, ταξιδεύει ελεύθερα στο Διαδίκτυο με άδεια Creative Commons 

  
(Αναφορά Δημιουργού – Μη εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα)

Δημοσίευση σχολίου