Αποδελτίωση τοπικού Τύπου (6.06.2014)

Αποδελτίωση εφημερίδων της Καβάλας για το ebook
«Ο δικός μου ήρωας» την Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το σχετικό έγγραφο με τα δημοσιεύματα.

Δημοσίευση σχολίου