Ένα διήμερο φιλαναγνωσίας για μικρούς και μεγάλους

Δημοσίευμα για την εκδήλωση "Παραμύθι: πηγή γνώσης", Λυδία Ελιόγλου, Καθημερινή Πρωινή εφημερίδα "Η ΕΒΔΟΜΗ", Έτος 33ο, Αρ. φύλλου 9098, Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013, σελίδα 11.

Κατεβάστε εδώ το φύλλο όπως τυπώθηκε στην εφημερίδα.

Δημοσίευση σχολίου