Η σαΐτα goes paperless 2013!


Με αφορμή την καμπάνια Go paperless 2013 που ξεκίνησαν επτά εταιρείες (Google, Fujitsu, Xero, HelloFax, Manilla, HelloSign και Expensify) με στόχο την ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων και ιδιωτών ώστε να καταργήσουν τη χρήση του χαρτιού στο γραφείο και γενικότερα στην καθημερινότητά τους ως το τέλος της χρονιάς που διανύουμε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η σαΐτα μας ήδη από την αρχή του ταξιδιού της εφαρμόζει μια πολύ αυστηρή πολιτική μη χρήσης χαρτιού.


Συγκεκριμένα:
- δεχόμαστε προς αξιολόγηση έργα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
- η φιλολογική επιμέλεια και οι όποιες τυπογραφικές διορθώσεις στα έργα γίνονται απευθείας στο ηλεκτρονικό αρχείο χωρίς να πραγματοποιείται καμία εκτύπωση
- μόλις ολοκληρώνεται η σελιδοποίηση, δεν τυπώνονται προσχέδια. Ο έλεγχος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
- η προώθηση των εκδόσεών μας γίνεται μόνο με ψηφιακό τρόπο μέσω ηλεκτρονικών Δελτίων Τύπου και ηλεκτρονικών μηνυμάτων
- η αλληλογραφία των εκδόσεων είναι αποκλειστικά ψηφιακή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον τρόπο αυτό, πέρα από την άσκοπη χρήση χαρτιού και μελάνης, προστατεύουμε το περιβάλλον από ρύπους και καύσιμα που απαιτούνται για τη μεταφορά μέσω Ταχυδρομείου.
- από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουμε δεν εκτυπώνουμε κανένα. Τα καταχωρούμε σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο.

Επιπλέον δεσμευόμαστε να ανακυκλώνουμε με έναν πρωτότυπο τρόπο. Συγκεκριμένα, όσους φακέλους λαμβάνουμε από τους συγγραφείς (με την υπογραφή τους στο Έντυπο Β για την παραχώρηση ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη) και από τους αναγνώστες μας, να τους μετατρέπουμε σε «μαγικούς» σελιδοδείκτες!

Από την αρχή του σαϊτοταξιδιού μας, επιδιώκουμε την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος, συνειδητά και έμπρακτα.

Να θυμάστε πως ακόμη και το ελάχιστο του καθενός μετράει θετικά στη ζυγαριά του συνόλου.

Δημοσίευση σχολίου